د ورېښتانو د سپينېدلو اسباب او د هغوئ څخه مخنيوی

27-01-2019 11:13 am

په متوسط ډول د ورېښتانو سپينېدل د ۳۵ کلنۍ د عمر څخه شروع کيږي دسر ويښتان نسبت د ږيري او برېتونو ورېښتانو ته ژر سپينيږي

په متوسط ډول د ورېښتانو سپينېدل د ۳۵ کلنۍ د عمر څخه شروع کيږي دسر ويښتان نسبت  د ږيري او برېتونو ورېښتانو ته ژر سپينيږي د ورېښتانو سپينېدل معمولا د شقيقو د ناحيو څخه شروع کيږي او د سر د ورېښتانو طرف ته پيشرفت کوي.

کومه لاره د ورېښتانو د سپينېدلو د مخنوي لپاره د سن په منځ کي وجود نه لري مګر همېشه د ورېښتانو    دسپينېدلو شرايط د سن په پېشرفت پوري اړه لري.

د ورېښتانو سپينېدلو مېخانکيت

د جلد په لاندنۍ طبقه کي او د ويښته د فوليکل په محل کي د ميلانوسيت حجرات قرار لري چه همېشه يو ډول ترکيب په نامه د ملانين توليدوي چه دغه ملانين دی چه ورېښتانو ته رنګ ورکوي کله چه ملانوسيتونه په کامل ډول  د رنګولو څخه فاقد سي ويښتان سپينيږي په هغه صورت کي چه   ديوه   عدد ورېښته ملانين دخپل نورمال حالت څخه کم سي ورېښته خاکستري او يا نقره يي کيږي .

ملانوسيتونه په هر ۱۰ کلنو کي ۱۰ په ۱۰۰ کي   خپل نورمال مېزان اود رنګ  توليد د لاسه ورکوي

که څه هم د وریښتو د رنګ د له منځه تلولو څرنګوالی په دقيق ډول مشخص نه دی مګر دا ثابته سوې ده په لومړنيو مراحلو کي د ورېښته د خاکستري کيدلو په صورت کي  ملانوسيتونه موجود وي مګر غير فعال وي د ورېښتانو د سپينېدلو متوسط عمر په سپين پوستو کي ۳۴ کاله او په تورپوستو کي ۴۲ کاله دي کله چه د يو سپين پوستي ويښتان په ۲۰ کلنۍ او د تورپوستو په ۳۰ کلني عمر کي سپين سي دې حالت ته ژر سپينېدل ويل کيږي معمولآ د ورېښتانو سپينېدل په  نارينو کي په ۳۰ کلنۍ او په ښځو کي په ۳۵ کلنۍ   کي را منځ ته کيږي مګر تغذيه او جينټيکي  مسايل نوموړي سن ته تغير ورکوي .

د ورېښتانو د ژر سپينېدلو د مخنوي لپاره بايد د هغه موادو څخه استفاده وسي چه لرونکي د زنک ،اوسپنه، پتاشیم ، مګنيزم وي تحقيقاتو ښکاره کړيده چه د فلزاتو کمبود لکه زنک، اوسپنه، مګنيزم ،تيتانيوم او مس د ورېښته د سپينېدلو د اساسي عواملو څخه شمېرل کيږي.

 د صحت کارمندان په دې عقيده دي چه هغه کسان چه د ورېښتانو د سپينېدلو مشکل لري بايد د مېوجاتو څخه لکه سېب،ناک،الو او هغه ټوله ميوجات چه لرونکي د مګنيزیم فلزاتو وي او همدارنګه هغه سبزيجات   لکه وږه پياز شنه پياز چه لرونکي د زياتي اندازې مګنزم دي  په خپل غذايي  ريژيم کي اضافه کړي.  

متر سمارق مغذزيات،لوبيا،دال،بانجان،رومي،کېله،الو،سويا او کچالو دا د هغه ګروپ غذايي موادو څخه دی چه لرونکي د زياتي اندازي مس   دي چه پر جلد تاثير کوي او د ورېښته د سپينېدو څخه مخنوی کوي.

د ويټامينونو کمبود :

  د B خاندان ويتامينونه باالخصوص پانتوتونيک اسيد او ويټامين B 12 يو ددغو مواردو څخه دي.

د تايروييد غدې او د معافيتي سستم ناروغۍ کم خوني اوطولاني مدته سخت رژيمونه د ورېښته د ژر سپيندو سبب کيږي ددې ناروغيو تر څنګ د دواخانياتو استعمال  د ورېښته دسپيندلو  د شدت سبب کيږي تحقيقاتو ښکاره کړېده چه د ورېښتانو سپينېدل په هغو کسانو چه سګرېت څکوي نسبت و هغو کسانو ته چه سګرېت نه څکوي څلور برابره زيات وي  چه علت يې د اکسېجن نه رسېدل د ويښته و ريښې ته دي .